Рискове за бременността от амниоцентеза и хорионна биопсия

През последните две десетилетия акушер-гинеколозите все повече насочват своето внимание върху диагностицирането на вродените детски малформации и начините за превенция. Проследяването на всяка [...]

Развитие на пренаталните неинвазивни изследвания

През последните няколко години, с внедряването на неинвазивните тестове, пренаталната диагностика отбеляза забележителен напредък. След откритието, че промяната в нормалния брой хромозоми води до [...]

История и развитие на скрининговите изследвания

Скринингът, като основен метод за ранно откриване на вродени аномалии у плода, започва да се прилага още от началото на миналия век. През 60-те години основният белег, по който се определял [...]