Пренатест вече приложим и при многоплодни бременности

Пренатест в България вече се предлага и на жени с многоплодна бременност. До този момент, бременните с повече от едно бебе нямаха друг сигурен и безопасен начин за установяване на генетични [...]

Новият PrenaTest™express дава резултат за една седмица

Пренатест, първият и единствен европейски неинвазивен молекулярно-генетичен тест за установяване синдромите на Даун, Едуардс и Патау, лансира версия Пренатест Експрес. Тя предоставя резултата от [...]