Пренатест представи 2000-ния си пациент и сподели за 5 годишния си опит на българския пазар

Новите възможности на съвременната медицина за ранно откриване на генетични аномалии по време на бременността - като Синдром на Даун, Синдром на Патау, Синдром на Едуардс и някои от дефектите, [...]