Пренатест се предлага с 10% отстъпка при ранно записване

Пренатест се предлага с 10%  отстъпка от цената,  за всички бременни дами заявили и направили изследването на ранен етап от бременността – до края на 10-та гестационна седмица. Пренатест е [...]

По-достъпни цени на разширения пакет за Пренатест при двуплодна бременност

От месец септември дамите с двуплодна бременност могат да се възползват от Пренатест 2 (изследва за Синдром на Даун, Синдром на Едуардс и Синдром на Патау) на по-ниска цена от 1680 лв. По този [...]

За все повече бременни жени НИПТ е първият избор за пренатален скрининг

От въвеждането на неинвазивните пренатални тестове (НИПТ) в клиничната практика, през 2011 г., популярността на този тип изследвания постоянно нараства. Първоначално НИПТ се предлагат единствено [...]

Лайфкодекс и берлинската болница Charité разработват нов тест за ранно установяване на прееклампсия

Прееклампсията е определяна като всяко повишение на кръвното налягане и появата на белтък в урината, настъпили след 20-а гестационна седмица на бременността. Това състояние е причина за [...]

Неинвазивните пренатални тестове – вчера, днес и утре

За първи път неинвазивните пренатални тестове (НИПТ) започват да се прилагат в клиничната практика за установяване на най-честите хромозомни аномалии при плода през 2011 г., в САЩ. По това време [...]

Кампания при многоплодна бременност

НМ Дженомикс, съвместно с партньорската лаборатория, извършваща анализа на Пренатест, ще предоставят на своите пациенти с многоплодна бременност преференциални цени и през май месец. Бременните [...]