Новите технологии в дородовата диагностика бяха представени на XIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве

От 07-ми до 10-ти март 2013 г. в Боровец се проведе XIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, организиран от Българската асоциация по стерилитет и [...]