В Германия разходите за PrenaTest ще се покриват от задължителното здравно застраховане

В отговор на искане от LifeCodexx към Федералната междуведомствена комисия на Германия, която взема решения относно здравеопазването в страната, компанията наскоро получи положително решение за [...]