Влиянието на Индекса на телесната маса върху скрининга за фетални аномалии

Един от най-сериозните здравословни проблеми, пред които са изправени развитите страни в последните години е затлъстяването. България също не остава встрани от тази неблагоприятна тенденция - по [...]