Гласът на специалиста: Етичният фактор при генетичните изследвания по време на бременност

Етичните рамки, които не бива да се пристъпват при извършване на подобни тестове, са свързани с необходимостта пациентът предварително да получи компетентното мнение и преценка на специалист, за [...]

Гласът на специалиста: Неинвазивни пренатални тестове – Клинична стойност и предимства за пациента

Сред безпорните предимства на теста са възможностите за прилагане при многоплодни бременности, при които биохимичния серумен скрининг е неприложим и най-вече, като възможност за избягване на [...]

Гласът на специалиста: Възможности за пренатален скрининг и диагностика. Какво е бъдещето?

За момента и класическите и новите неинвазивни дородови методи имат своето място, въпросът е жените да бъдат информирани за тях и да им бъдат разяснени предимствата и недостатъците на всеки един [...]

Пренатест – първият неинвазивен пренатален тест в Европа, ще се покрива от задължителното здравно осигуряване в Германия

Пренатест е една стъпка по-близо до реимбурсиране от здравната каса в Германия. През август 2016 г. Съвместният Комитет на Федерална Германия е одобрил стартирането на процедура за доказване на [...]

Гласът на специалиста: Генетични аномалии при плода – какви са рисковете и как да ги избегнем?

Средно популационната честота на синдрома на Даун е 1 на 800-900 живородени деца. Напредването на възрастта при бременните жени (след 35 г.) е отдавна доказан фактор, покачващ риска за възникване [...]

Защо Пренатест е по-точен от други неинвазивни пренатални тестове?

В основата на неинвазивните пренатални тестове (НИПТ) стои анализът на фетална (бебешка) ДНК, присъстваща в кръвта на майката. Затова важно и необходимо условие за успешен НИПТ анализ е [...]

Гласът на специалиста: Честота на вродените аномалии при новородените в България

Според обобщени данни за оценка глобалния принос на вродените дефекти, всяка година в света се раждат около 8 милиона деца или до 6% от всички раждания са свързани със сериозни вродени аномалии и [...]

Prenatest с представяне в рамките на ХVII Национална гинекологична конференция

Вчера завърши успешно ХVII Национална гинекологична конференция, организирана от Българското Научно Дружество по Акушерство и Гинекология, която се организира в х-л “Самоков”, Боровец, от [...]