Развитие на пренаталните неинвазивни изследвания

През последните няколко години, с внедряването на неинвазивните тестове, пренаталната диагностика отбеляза забележителен напредък. След откритието, че промяната в нормалния брой хромозоми води до [...]