Най-съвременният неинвазивен пренатален тест има шансове да бъде реимбурсиран от НЗОК

Очаква се в следващите 12 месеца да стане възможно изработването на Пренатест в България, което ще позволи да се направят постъпки за реимбурсация на теста от НЗОК.