Безплатно ултразвуково изследване с PrenaTestExpress

За всички бъдещи майки и всички семейства, които искат да получат резултатите си във възможно най-кратък срок, през месец май ние предлагаме към всеки Пренатест Експрес безплатно ултразвуково [...]

Новият PrenaTest™express дава резултат за една седмица

Пренатест, първият и единствен европейски неинвазивен молекулярно-генетичен тест за установяване синдромите на Даун, Едуардс и Патау, лансира версия Пренатест Експрес. Тя предоставя резултата от [...]