Март е месец на популяризирането на проблемите, свързани с тризомиите

Едно на всеки 5000 бебета се ражда с тризомия 18 (Синдром на Едуард). Едно на всеки 16 000 идва на този свят с тризомия 13 (Синдром на Патау). Програмите за подкрепа на семействата, засегнати от [...]