Новият PrenaTest™express дава резултат за една седмица

Пренатест, първият и единствен европейски неинвазивен молекулярно-генетичен тест за установяване синдромите на Даун, Едуардс и Патау, лансира версия Пренатест Експрес. Тя предоставя резултата от [...]