Може ли да се ползва разсрочено плащане за Пренатест?

In

Да, може. Подписвате заявление до ОББ – клон Цар Борис и получавате карта без такса за откривате с безлихвен кредитен лимит равен на цената за варианта на теста, който сте избрали, за покриване на разходите по Пренатест. Безлихвеният период на разсрочено плащане е 12 м., като размерът на месечните вноски е 1/12 част от ползваната сума. Също така, не се изисква поръчител. След изплащане на разходите по изследването Пренатест, Вие може да закриете картата, или може да я задържите и да ползвате кредитния лимит за покупки при други търговци, но при стандартните лихвени % според тарифния бюлетин на ОББ.

Recent Posts