Може ли Пренатест да изследва и други генетични аномалии в плода?

In

Към момента Пренатест изследва наличие на Тризомия 21 (Синдром на Даун), Тризомия 13 (Синдром на Патау), Тризомия 18 (Синдром на Едуардс) и някой от най-честите дефекти свързани с половите хромозоми (синдромите на Търнър, Клайнфелтер, Тризомия X и Тризомия XYY) у плода. Тестът вече може да се прилага и при многоплодни бременности.

Recent Posts