Всяка жена ли може да си направи Пренатест?

In

Извършването на изследването Пренатест е доброволно и няма законова пречка да се направи от всяка бременна жена. Тестът се препоръчва основно на жени със завишен риск, но всяка бременна би могла да се възползва от предимствата и точността на изследването.

Recent Posts