„Хващат“ Даун с тест чудо

24 септември 2013 г. | standartnews.com

Ново, неинвазивно ДНК изследване дава спокойствие на бъдещите майки. Тестът „хваща“ най-честите форми на хромозомни аномалии при плода с 99% точност. АГ специалисти определят генетичното изследване като революция в дородовата грижа. Защо? За разлика от амниоцентезата и хорионбиопсията неинвазивният пренатален тест е първият по рода си, които не носи никакъв риск нито за жената, нито за плода.

Recent Posts