Неинвазивният тест за пренатална диагностика PrenaTest придобива нови усъвършенствани характеристики

Благодарение на PrenaTest вече може да бъде установен полът на плода, повишено е нивото на прецизност и е намалена долната граница на срока за вземане на кръвната проба.

Само половин година след изключително успешната поява на неивназивния тест за пренатална диагностика PrenaTest на пазара на медицински услуги в Европа, бременните жени и техните семейства могат да се възползват от значително допълнително усъвършенстване на характеристиките на продукта.

В началото на месец юли 2013 г. генетичният кръвен тест PrenaTest, който е алтернатива на амниоцентезата и хорионбиопсията в дородовото откриване на Синдрома на Даун и тризомии 13 и 18 (съответно Синдром на Патау и Синдром на Едуардс), получи три нови характеристики:

  • Установяване на пола на плода
  • Възможност за по-ранен срок за вземане на кръвната проба – 9-та (девета) седмица на бременността
  • Повишено до 99% ниво на прецизност

Представители на немската лаборатория LifeCodexx, която извършва и усъвършенства ДНК теста, уверяват, че новите характеристики на PrenaTest са преходната стъпка към предстоящия голям скок в неговото развитие – установяване на хромозомни аномалии при половите хромозоми на изключително ранен етап от бременността.

[pl_blockquote]Новите характеристики на PrenaTest са преходната стъпка към установяването на хромозомни аномалии при половите хромозоми на ранен етап от бременността.[/pl_blockquote]

Този изключително ценен и усъвършенстван скринингов метод, с доказаните си ефективност, прецизност и обективност, е мощно средство в ръцете на специалистите и бъдещите майки за ранна информираност, профилактика и диагностика на бременността. В България, новата версия на PrenaTest се предлага от 05 юли 2013 г. във всички партньорски лаборатории и клиники.

Recent Posts