Неонатален пакет „Превенция“

Внимание: Tази кампания е изтекла.

От 1 април до края на 2014 г. всяка наша PrenaTest пациентка, записалa се на ранен етап от бременността – до края на осма гестационна седмица – получава бонус

Неонатален пакет „Превенция”

При раждането на дете НЗОК покрива неонатален скрининг само за 3 заболявания (фенилкетонурия, вродена надбъбречнокорова хиперплазия, вроден хипотиреоидизъм). За всяка наша пациентка записана за PrenaTest от 1 април до края на 2014 г. ние ще платим целия допълнителен пакет от скринингови тестове, който обхваща около 30 други метаболитни заболявания.

Пакетът представлява изследвания от кръвна проба на новороденото бебе за 30 различни метаболитни заболявания, голяма част от които могат да бъдат облекчени или профилактирани при ранна диагностика.

Recommended Posts