НОВО! Пренатест Смарт на цена 799 лв.! Най-бърз, най-евтин, най-точен!

От месец януари 2017г. цената на „Пренатест 1” при едноплодна бременност (изследва за наличие на синдром на Даун при плода) вече е на значително по-достъпна цена, като високата точност на изследването и кратките срокове за получаване на резултатите ще се запазят.

След разработването на първия неинвазивен пренатален тест в Европа, лаборатория Лайфкодекс, базирана в Констанц, Германия прави следваща изключително иновативна стъпка в областта на неинвазивния пренатален скрининг, обявявайки успешната процедура по валидирането на нова технология за извършване на анализа, базирана на  количествен PCR (qPCR) – Пренатест Смарт.

Новият метод дава категоричен резултат за наличие на Синдром на Даун при плода и се определя пола на бебето. Приложим е при едноплодна бременност и може да бъде направен от 9-та гестационна седмица на бременността.

Новият Пренатест Смарт представлява най-достъпното финансово решение, като предоставя резултати в най-кратки срокове, гарантирайки същата висока точност, както прилагания до момента метод.

Поръчай сега Прочети още

Технологията е сред най-масово прилаганите молекулярно-биологични анализи в клиничната лабораторна практика. При qPCR базирания Пренатест Смарт майчината и феталната ДНК в кръвната проба се разграничават на базата на различни химически модификации (метилиране) в дадени региони на генетичния материал. Тези модифицирани региони се използват като биомаркери за определяне на тризомия 21 при плода. За разлика от досега използваното „масово паралелно секвениране“, при което е необходимо над 4% фетална ДНК, qPCR технологията предоставя резултат при значително по-ниски стойности на феталната ДНК (над 2.4%) в кръвната проба на майката. Това рязко ще намали и случаите, при които е необходимо да се вземе повторна проба, поради недостатъчно количество фетална ДНК.

Клиничното представяне на Пренатест Смарт е оценено чрез проспективно проследяващо клинично проучване, проведено в Германия, съгласно европейските насоки за медицинска диагностика. В него са включени 2200 пациента с едноплодна бременност. Окончателните резултати показват чувствителност и специфичност от 100% за фетална тризомия 21 (синдром на Даун). Това прави метода изключително надежден и подходящ за приложение в клиничната практика в съответствие с международните медицински изисквания.

Концепцията на Пренатест Смарт  притежава потенциала да се превърне в решение за бременни жени от всички рискови групи и възрасти в глобален мащаб.

В момента се извършват по-нататъшни изследвания, които имат за цел в бъдеще да включат и определянето на тризомия 13 (синдром на Патау) и тризомия 18 (синдром на Едуардс) в услугата Пренатест Смарт.

„Нашата Пренатест Смарт технология ще позволи на повече бременни жени да изберат неинвазивния тест като надежден и достъпен пренатален скринингов метод, предоставящ бързи резултати при най-високите стандарти за качество“, добави Майкъл Луц, главен изпълнителен директор на Лайфкодекс. „Тъй като нашият Пренатест Смарт се основава на най-широко използваната платформа в сферата на молекулярната диагностика, той ще може лесно да се интегрира в много лаборатории по целия свят.“

Днес Пренатест е достъпен в повече от 35 страни и се извършва локално в четири лаборатории в Германия и Швейцария. Той е единственият неинвазивен пренатален тест, разработен в Германия от 2010 г., в пълно съответствие с най-високите стандарти за качество и европейската директива за ин витро диагностика.

  • PCR (полимеразна верижна реакция) – Методика от молекулярната биология и медицинската диагностика. Основата, на който е ензимното намножаване (амплификация) на избрани ДНК последователности. При количествения PCR (qPCR) процесът на намножаване на ДНК фрагменти може да бъде проследен в реално време благодарение на използването на флуоресцентни маркери.
Recent Posts