Услугата Пренатест онлайн е финансово по-достъпен вариант на теста. Чрез тази платформа ще можете да заявите избрания от Вас пакет на Пренатест. Заплатената от Вас сума обезпечава организация на процедура по вземането на кръв, транспорта на пробата от Вашето населено място до лабораторията на Лайфкодекс в Констанц, Германия, изработване на изследването, получаването на резултат и придружаващо становище от специалист по медицинска генетика.

  • Точност на резултата до 99.8%
  • Резултат от теста се получава от 5-7 работни дни, заедно със становище от специалист по медицинска генетика

ПРЕНАТЕСТ СМАРТ - НОВО

Пренатест Смарт  е скринингов ДНК тест за откриване на Синдром на Даун при плода.

ПРЕНАТЕСТ 2

Пренатест 2 е скринингов ДНК тест за откриване на Синдром на Даун,  Синдром на Едуардс, Синдром на Патау
* Приложим и при двуплодна бременност

ПРЕНАТЕСТ 3

Пренатест 3 е скринингов ДНК тест за откриване на Синдром на Даун, Синдром на Едуардс, Синдром на Патау и най-честите дефекти свързани с половите хромозоми (синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Тризомия X и Тризомия XYY)
* Синдром на ДиДжордж (Изследва се само по препоръка на лекар, при наличие на конкретни индикации.)

* Синдром на изчезващия близнак
Синдромът на изчезващия близнак е състояние, при което в ранен етап на многоплодна бременност един от ембрионите спира своето развитие и се абсорбира. Ако при вас се наблюдава Синдром на изчезващия близнак, моля, убедете се, че са изминали минимум 4 седмици от изчезването на плодния сак и че в момента няма ултразвукови находки за него. При избор на опция за едноплодна или многоплодна бременност на Пренатест, моля, съобразете се с броя на фетусите (бебетата), които очаквате след абсорбиране на изчезващия близнак. Ако имате притеснения, моля, свържете се с нас.

ВНИМАНИЕ

Предстои Ви да направите важен генетичен тест за установяване наличието на Тризомия 21 в плода (Синдром на Даун). Преди да продължите нататък, моля внимателно прочетете общите условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1. В случай, че решите да отмените заявката за извършване на генетично изследване, това трябва да бъде направено до 24 часа от изпращането на кръвната проба до лабораторията, извършваща анализите в Констанц, Германия. При този случай ще Ви бъде удържана неустойка в размер на 200 лв., за покриване на възникналите разходи, вследствие на организация на процедурата.
  2. Услугата НЕ може да бъде комбинирана с други отстъпки или актуални преференциални условия.
  3. Моля, запознайте се със следните възможности при получаване на резултат: положителен, отрицателен, без резултат, граничен резултат.
  4. В много редките случаи на граничен резултат и невъзможност за получаване на резултат, се налага повторно вземане на кръв и изпращане на пробите за анализ, за което Вие НЕ заплащате допълнително. При невъзможност да бъде даден категоричен резултат след 3 поредни анализа (3 поредни кръвовземания), цялата сума за изследването ще Ви бъде възстановена по посочена от Вас банкова сметка.
  5. В случай, че приемате разреждащи кръвта медикаменти (нискомолекулни хепарини – фраксипарин, клексан и тн.) уверете се, че са минали 24 часа от последния прием и момента на кръвовземането.
  6. В случай, че в първите гестационни седмици на бременността са наблюдавани 2 плодни сака, като впоследствие единият е изчезнал и плодът е само един, уверете се, заедно с Вашия проследяващ бременността акушер-гинеколог, че вторият плоден сак е напълно изчезнал.
  7. Резултатът от Пренатест, придружен от становище на специалист по медицинска генетика, се изпраща до пациента на посочен от него електронен адрес.

ВАЖНО: Понякога са възможни фалшиво-положителни резултати. Те са около 0.14% и е нормално да има такива. Причина за фалшиво-положителен резултат са мозаицизъм на плацентата (тризомия на самата плацента, а не на бебето), синдром на изчезващия близнак и др. Тези 0,14 % са причина, при получаване на положителен резултат от Пренатест, ГПСМП НМ Дженомикс да препоръчва провеждането на инвазивен метод за диагностика (амниоцентеза или хорионбиопсия) за потвърждение на резултата. Тези методи, въпреки сериозните рискове, които крият, са единствените диагностициращи средства в България и са необходими, за да се пристъпи към редукция на плода по медицински причини при съответно налично желание от страна на бременната. Ролята на Пренатест е да намали ненужните амниоцентези и той ги намалява с до 70%.

Поради естеството на изследването и факта, че е невъзможно да се дава 100 % гаранция при биологични изследвания, уведомяваме, че статистически има 0,2 % вероятност за фалшиво-отрицателен резултат. До сега, в цялата дейност на Пренатест в България няма фалшиво-отрицателен резултат. Поради тази, макар и минимална вероятност, ГПСМП НМ Дженомикс препоръчва отговорното проследяване на бременността и след направата на Пренатест.