PrenaTest с отстъпка за ранно записване

Внимание: Tази кампания е изтекла.

PrenaTest се предлага в България с 5% отстъпка от цената за записалите се на ранен етап от бременността – до края на девета гестационна седмица.

PrenaTest е революционен ДНК тест, който установява наличието на фетални тризомии – 21 (Синдром на Даун), 13 (Синдром на Патау) и 18 (Синдром на Едуардс) още от началото на 9-та г.с. чрез изследване на венозна кръв на майката. Неговата прецизност е изключително висока, а фалшиво-положителните резултати – рекордно ниски (0.5%).

Препоръчва се PrenaTest да се прилага след 9-та гестационна седмица при бременни жени, чийто плод е с риск от развитие на Синдром на Даун, Синдром на Патау и Синдром на Едуардс. Желателно е бременната жена, която ще направи PrenaTest, първо да се консултира със своя гинеколог и/или специалист по медицинска генетика, за да може да вземе правилно решение за развитието на своята бременност.

Recommended Posts