Излезе от печат монографията на доц. Катя Ковачева посветена на вродените аномалии.

Книгата е насочена към различни медицински специалисти (генетици, педиатри и др.), работещи с вродени аномалии. Може да бъде използвана за целите на следдипломното обучение на неонатолози, [...]

Гласът на специалиста: Ниво на информираност на бъдещите родители в България

Ние живеем в информационна ера, така че интернет пространство изобилства от информация, свързана с различни теми, касаещи вродени аномалии и генетични заболявания. По мое мнение, българските жени [...]

Гласът на специалиста: Етичният фактор при генетичните изследвания по време на бременност

Етичните рамки, които не бива да се пристъпват при извършване на подобни тестове, са свързани с необходимостта пациентът предварително да получи компетентното мнение и преценка на специалист, за [...]

Гласът на специалиста: Неинвазивни пренатални тестове – Клинична стойност и предимства за пациента

Сред безпорните предимства на теста са възможностите за прилагане при многоплодни бременности, при които биохимичния серумен скрининг е неприложим и най-вече, като възможност за избягване на [...]

Гласът на специалиста: Възможности за пренатален скрининг и диагностика. Какво е бъдещето?

За момента и класическите и новите неинвазивни дородови методи имат своето място, въпросът е жените да бъдат информирани за тях и да им бъдат разяснени предимствата и недостатъците на всеки един [...]

Гласът на специалиста: Генетични аномалии при плода – какви са рисковете и как да ги избегнем?

Средно популационната честота на синдрома на Даун е 1 на 800-900 живородени деца. Напредването на възрастта при бременните жени (след 35 г.) е отдавна доказан фактор, покачващ риска за възникване [...]

Гласът на специалиста: Честота на вродените аномалии при новородените в България

Според обобщени данни за оценка глобалния принос на вродените дефекти, всяка година в света се раждат около 8 милиона деца или до 6% от всички раждания са свързани със сериозни вродени аномалии и [...]

Определящи фактори при вземане на кръвна проба за Пренатест

Към този момент нивото на свободно-клетъчна фетална ДНК (cffDNA) в кръвта на бременната жена се счита за най-важният фактор за провеждане на успешен анализ. Важно е да се знае, че концентрацията [...]

Изследвания за пренатален скрининг при многоплодна бременност – какви са особеностите?

През последните години многоплодните бременности са значително по-често срещани поради по-широкото приложение на методите за асистирана репродукция. Пренаталната грижа, включително изследванията [...]

Пренатест – прецизен генетичен тест за пренатален скрининг

Неинвазивните генетични пренатални тестове комбинират множество предимства от останалите изследвания, елиминират рисковете за пациентката и плода и предлагат високо качество на резултата, [...]

1 2
page 1 of 2