Пренатест е скринингов ДНК тест за пренатална диагностика в първия триместър на Синдром на Даун, Синдром на Едуардс, Синдром на Патау (тризомии 21, 18 и 13) и най-честите дефекти свързани с половите хромозоми (синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Тризомия X и Тризомия XYY).

Има много начини, по които лекарите, наблюдаващи бременността Ви, могат да проверят здравословното състояние на Вашето бебе още преди раждането му. Този уебсайт е посветен на един напълно безопасен и безболезнен кръвен тест, който може да бъде направен на изключително ранен етап от Вашата бременност. Пренатест e съвременен ДНК тест, който позволява още в началото на 9-ата седмица на бременността с точност да се разбере дали Вашето дете ще се роди със Синдром на Даун, Синдром на Патау, Синдром на Едуардс или някой от дефектите свързани с половите хромозоми.

Пренатест не предоставя окончателна диагноза, но ни позволява с максимална прецизност (>99%) да определим дали бебето, което носите в утробата си, не е застрашено от едни от най-често срещаните вродени генетични аномалии.

Най-хубавото е, че Пренатест e неинвазивен. Това означава, че за разлика от алтернативните методи като амниоцентезата и хорионбиопсията, при които съществува значителен риск за усложнения и дори загуба на плода, нашият тест не налага вземане на биологичен материал за изследване от плацентата или околоплодната течност. Бърз и безстресов, пренаталният скринингов Пренатест изисква единствено вземането на венозна кръв.

Попитайте лекаря, който наблюдава Вашата бременност, за Пренатест още при първите посещения в неговия кабинет. След това бихте могли да се свържете с нас и ние ще ви насочим към удобен за Вас медицински център или лаборатория за вземане на кръв.

Предимствата на Пренатест

Безопасност, липса на стрес и риск от усложнения и загуба на плода

Благодарение на Пренатест намалява броя на необоснованите инвазивни процедури за изследване – амниоцентеза и хорионбиопсия – и съответно, броя на предизвиканите преждевременни раждания по вина на тези процедури. Статистиката показва, че благодарение на Пренатест всяка година в България могат да бъдат избегнати близо 20 излишно прекъснати бременности в резултат на инвазивни изследвания.

Възможност за диагностициране на много ранен етап

Направен още в самото начало на третия месец, Пренатест дава възможност на бъдещите родители да вземат правилното за тях решение в случай на положителен резултат от теста1.

Ултрамодерна технология и допълнителна информация

Пренатест e съвременен метод, който непрекъснато се развива. Само за първите 6 месеца на 2013 г. тестът разшири обхватът на диагностицираните заболявания, увеличи своята прецизност до над 99% и като допълнителна полза може да определи пола на бъдещото Ви дете още в началото на третия месец.

1 Съгласно препоръките на специалистите по пренатална генетика, положителните резултати от теста трябва задължително да бъдат потвърдени чрез някой от инвазивните диагностични методи.

Висока прецизност и изключително малък процент фалшиво положителни резултати

Точността, с която Пренатест определя наличието на Синдром на Даун и тризомии 13 и 18 е над 99%. Същевременно, едва половин процент от извършените тестове дават грешна информация за наличие на вродено заболяване. Прентест e иновативно средство за пренатална диагностика, което отлично допълва класическите пренатални скринингови изследвания като ултразвуковата диагностика, феталната ехография (популярно наричана 4D ултразвук) и биохимичния скрининг.

Достъпност

България е една от първите страни в региона, след Западна Европа, където може да бъде направен Пренатест. Мрежата от медицински центрове и лаборатории, където може да Ви бъде взета кръв за изследване, покрива почти всички по-големи български градове. За сравнение, в България амниоцентеза може да бъде направена само в ограничен брой болници, което създава значителни неудобства за бременните жени.

Стандарт за качество

Пренатест е единственият генетичен кръвен тест в Европа за неинвазивно диагностициране на Синдром на Даун, Синдром на Патау, Синдром на Едуардс, синдромите на Търнър, Клайнфелтер и тризомии X и XYY, който успешно покрива стандартите Европейския съюз за качество на използвания метод за анализ. По този начин тестът доказва своята ефективност и е в пълно съответствие с Директивата за ин-витро диагностика на ЕС.

Обработка и анализ – какво се случва в лабораторията на Пренатест

Резултатът от Пренатест

Пренаталният ДНК тест Пренатест може да осигури изключително полезна и важна информация за Вашата бременност. Същевременно е важно да разберете, че това е скринингов тест, а не категорична диагноза за здравословното състояние на Вашето бебе. Вие няма да научите резултатите от нас – те ще бъдат предоставени на вашия наблюдаващ акушер-гинеколог или специалист по генетика. Единствено те биха могли да поставят окончателна диагноза, най-често подкрепена от допълнителни изследвания по тяхна преценка.

Следните диагностични тестове могат да определят с абсолютна сигурност дали Вашата бременност е асоциирана със Синдрома на Даун, тризомия 13 или 18, или други хромозомни аномалии. Те обаче, носят риск от допълнителни усложнения на бременността или загуба на плода.

Амниоцентеза: това е медицинска процедура, при която лекарят вкарва тънка 30-сантиметрова игла в корема на майката. Малко количество амниотична течност (околоплодните води) се взима за анализ. Процедурата се извършва обикновено между 16 и 18 седмица на бременността. Рискът от загуба на плода е около 1%.

Хорионбиопсия: при тази медицинска процедура се взима малко парченце тъкан от външната стена на плацентата. Тази тъкан може да бъде анализирана за хромозомни аномалии. Тестът може да се извърши най-рано в 12 седмица. Рискът от загуба на плода е между 3% и 5%.