Контакт

Сертификати

Лаборатория LIFECODEXX, Констанц, Германия

LifeCodexx AG е дъщерна лаборатория на GATC Biotech AG, водещият европейски доставчик на услуги в областта на ДНК секвенирането.

GATC Biotech е водеща компания в Европа за ДНК секвениране и биоинформатика, която предлага своите високо-технологични услуги на индустриите и академичните изследователски лаборатории. Повече от две десетилетия компанията разработва нови решения на генетични задачи чрез техниките на ДНК секвенирането, както за отделни гени, така и за целия геном. В работата си компанията прилага индивидуален подход към всеки отделен клиент, което е възможно благодарение на използването на всички водещи технологии на секвениране, като например Applied Biosystems ABI 3730xl за Sanger секвениране, HiSeq 2000 на Illumina и GS FLX на Roche Diagnostics + системата за секвениране от ново поколение, както и новия секвенатор за единични молекули PacBio RS на Pacific Biosciences. GATC Biotech обслужва над 10,000 клиента в 40 страни по целия свят и има дъщерни компании във Великобритания, Франция и Швеция.

През април 2010 г. на LifeCodexx се възлага задачата да осъществи активна научно-изследователска работа в областта на клиничното валидиране на молекулярни генетични тестове въз основа на ново поколение техники за секвениране. В момента лабораторията разработва основно тестове за пренатална диагностика на плода при бременната жена. LifeCodexx се възползва в своето развитие от огромния 20-годишен опит на GATC Biotech в областта на секвенирането. Основната цел на лаборатория LifeCodexx AG е успешно да се развие като иновативна био-технологична компания в Европа с мощен молекулярен диагностичен център от ново поколение. Резултатите от работата ще дадат възможност да се предложи ефективно лечение на редица заболявания.

Септември 2011 г. е ключов за развитието на лабораторията LifeCodexx – тогава е подписан 5-годишен лицензионен договор с американската Sequenom – компанията съдържател на патента върху технологията за анализ на фетално ДНК при откриване на вътреутробни генетични аномалии. Този договор дава права на LifeCodexx да разработва и предлага на европейския пазар иновационните лабораторни пренатални тестове.

Двете компании се договарят да си сътрудничат в разработката на молекулярен генетичен тест за откриване на Тризомия 21 (Синдром на Даун), както и на други генетични аномалии – като начало с пациенти от Германия, Австрия, Швейцария и Лихтенщайн, а на по-късен етап и от други европейски страни. Чрез този договор се полагат основите на първото търговско партньорство на Sequenom в Европа в сферата на пренаталната диагностика. За целите на тези нови разработки в областта, Sequenom предоставя на LifeCodexx правата върху редица патенти за срок от 5 години. Патентованата технология за неинвазивно изследване за генетични увреждания на плода от свободна фетална ДНК, циркулираща в майчината кръвна плазма, е първоначално разработена от Д-р Денис Ло и неговия екип.

Така първият молекулярен генетичен неинвазивен тест за Синдрома на Даун Пренатест е вече на европейския пазар от август 2012 г.